wp8af769b9.png

 

Verstoppen voor de overheid

 

Dit filmpje toont een leuke discussie tussen Toine Manders van het Haags Juristen College en Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie en columnist van het Financiële Dagblad. Het Haags Juristen College startte onlangs een campagne om ondernemers op de hoogte te brengen van de mogelijkheden tot belastingontwijking. Zij vinden dat voor ondernemers in Nederland de overheid niets anders is dan een rovende maffiabaas. Dat ben ik niet met hen eens: bij de maffia zijn de tarieven soms lager en je krijgt er daadwerkelijk wat voor terug.

 

Leo Stevens kijkt boos om zich heen en kleurt in vergelijking met Toine Manders steeds roder. “U gaat zich helemaal buiten de rechtsorde plaatsen.” Dat is nogal wat! Het is ten eerste een mensenrecht om het met bepaalde wetten oneens te zijn. Je mag bepaalde wetten, bijvoorbeeld abortus of de scheiding tussen kerk en staat immoreel vinden. Daarom mag je het ook niet moreel onjuist vinden indien iemand deze wetten wil breken. Bovendien zegt Stevens indirect dat de staat geweld tegen Manders mag gebruiken: “Alleen als je het heel bont maakt, zoals u, dan komt de politie eraan.”

Natuurlijk mag je het met Manders oneens zijn. Ik vind persoonlijk dat wij niet morgen alle belastingen af kunnen schaffen. Ik vind wel dat de overheid ter verantwoording moet worden geroepen indien er overduidelijk misbruik wordt gemaakt van dit systeem. Lees mijn artikel hierover. Bovendien, als er een belastingwet is, dan is misschien die niet goed. Daarom hebben we in Nederland mensen aangesteld die eventueel die wet kunnen veranderen.

Daarnaast heeft Stevens wel een punt dat de belastingdienst o.a een gedeelte van de infrastructuur betaald. Maar dit is geen enkel argument voor de wijze waarop ondernemers onevenredig benadeeld worden door het belastingstelsel. Dit is een argument voor een belastingstelsel waar ieder persoon hetzelfde bedrag betaald. Wat ieder persoon drukt in ongeveer dezelfde op de infrastructuur. Ik heb een geneesheer-directeur gekend die, indien het weer het enigszins toeliet, gewoon op de fiets naar zijn werk ging en zo zijn er veel meer voorbeelden van mensen die veel verdienen en helemaal niet drukken op de infrastructuur. Ik vind dat deze mensen (veelverdieners) onevenredig veel belasting betalen.

Even ter illustratie: ik zeg in een ander artikel dat je van een modaal salaris ongeveer 30% overhoudt om leuke dingen van te doen. Stel je verdient € 50.000 en je laat het breed hangen. Die 30 % geef je helemaal uit. Daarvan is 19% BTW. Dus 19% van €15.000. Dat is €2850. Dat is ongeveer net zo veel als iemand die rond de € 17.000 verdient aan inkomsten belasting afdraagt. En die laatste persoon kan soms aanspraak maken op huurtoeslag, zorgtoeslag en ontheffing van gemeentebelasting. Dus de laatste betaald soms maar ongeveer €1000 aan belastingen terwijl die andere persoon drie keer zoveel aan BTW moet betalen. Ondernemers worden in Nederland inderdaad helemaal uitgezogen. Meer argumentatie hieromtrent vindt u hier.

Als meneer Stevens later zegt: “Als iemand er pertinent niet toe bereid is de wet na te leven, als het heel bont en blauw gemaakt wordt, dan pas komt de politie erbij.” Maar dan heeft Toine Manders toch gewoon gelijk? Ik vind het altijd heel opvallend dat professoren en hoogleraren letterlijk vastlopen, wanneer je in een discussie met hen out off the box gaat. Dingen niet vanzelfsprekend aannemen, zaken nakijken op wikipedia, dat soort werk…Er wordt inderdaad geweld tegen je gebruikt indien je je belastingen niet betaald iedereen weet dit. Zelf Wijnand Duyvendak zegt hierover: “Dat kun je best doen maar de consequentie is dat je inboedel geveild wordt.”