wpbfdd092b.png

 

Alle Partijen houden van de EU

wp19bf653a_0f.jpg

 

Op het plaatje hierboven ziet u het assenstelsel van een kieswijzer voor de verkiezingen voor het Europese parlement., te weten http://www.kieskompas.nl/ (ook wel http://euprofiler.eu/). Dit assenstelsel wordt gebruikt om uw positie te bepalen ten opzichte van de partijen die binnenkort meedoen aan de verkiezingen. Wat direct opvalt aan het stelsel is dat zo’n beetje alle partijen dicht bij elkaar staan. Indien je SP, PVV en Newropeans niet mee zou rekenen, nemen alle partijen nog geen 17% van de oppervlakte van het assenstelsel in. Ik vind trouwens de sociaaleconomisch rechtse positie van de VVD en het CDA wat overdreven.

Blijkbaar dendert volgens bijna alle partijen de Europese trein toch wel voort en kun je net zo goed meedoen. Maar waarom zou ik stemmen op partijen die zich zo ruggengraatloos en onkritisch opstellen?  In een gezond politiek klimaat zouden partijen veel meer uit elkaar moeten liggen. Waarom beginnen al die partijen die zo dicht bij elkaar liggen niet samen een partij? Dit eenpartijenstelsel is in Nederland al decennia aanwezig.

Eu-profiler zegt objectief te zijn. Nu juist daarom vind ik dit zo sprekend. Het betreft hier dus een buitenstaander die eens onpartijdig naar de Nederlandse partijen heeft gekeken. Indien je dus tegen Europese integratie bent en sociaaleconomisch rechts, dan heb jij eigenlijk maar één partij om op te stemmen (PVV). Die staat zo moederziel alleen onderaan (dichtbij de onderbuikgevoelens??).  

Je zou, gezien de enorme corruptie en traagheid van de EU èn vanwege het afwijzen van de Europese grondwet èn vanwege de “€-affaire” èn vanwege het uitblijven van een nieuw referendum over het verdrag van Lissabon zeker op dit vlak een wat kritische houding van de partijen verwachten. En dan vinden mensen het raar dat de PVV de grootste partij is.

Update: Pim van den Dool zet goed beargumenteerd uiteen waarom de PVV bij de verkiezingen voor het Europees parlement geen serieuze optie is. Maar nu juist daarom vind ik het bovenstaande schema zo sprekend. Er moet toch meerdere mensen zijn binnen de politieke partijen die iets kritisch en zinnig over EU kunnen zeggen? Indien andere partijen lijken te bestaan uit eurofetisjisten dan is een ronkerig tegengeluid soms voldoende.